Loopbaancoaching


Loopbaancoaching is het methodisch voorbereiden van mensen in het nemen van besluiten betreffende hun loopbaan of carrière.

Loopbaancoaching richt zich op vragen als: “Wat inspireert mij?”, “Wat geeft mij energie?”, “Wat zijn mijn mogelijkheden?”, “Wat zijn mijn uitdagingen?”. Op basis hiervan worden de talenten en passies van de gecoachte zichtbaar gemaakt en ondersteunen we hem om concrete stappen te nemen in zijn ontwikkeling. Op deze manier geeft hij zelf richting aan zijn carrière.

De doelstellingen bij loopbaancoaching zijn:

 • houvast geven door kapstokken aan te reiken ;
 • spiegels voorhouden ;
 • gelegenheid geven tot toetsing van het zelfbeeld aan de perceptie van derden ;
 • aandacht hebben voor het trotseren van obstakels ;
 • de weg wijzen naar verdere stappen ;
 • de rol spelen van ‘geweten’ bij het al dan niet opvolgen van afgesproken actiepunten.

De volgende elementen komen aan de orde:

 • sterkte- en zwakte analyse;
 • kansen en bedreigingen;
 • affiniteit en interesses;
 • oriëntatie op concrete loopbaanmogelijkheden;
 • oriëntatie op opleidingsmogelijkheden.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.