Counseling


Bij counseling is de coaching vooral gericht op het persoonlijk welzijn van de gecoachte. De coach bereikt dat door het probleemoplossend vermogen van het individu te bevorderen door het bespreken en opheffen van persoonlijke knelpunten. Meestal is er een ongelukkige aanleiding op een ongelegen moment, bijvoorbeeld veranderingen in de werksituatie. De gecoachte heeft gebrek aan zelfvertrouwen, voelt zich prikkelbaar, ineffectief, futloos of gestrest.

Counseling helpt mensen die niet lekker in hun vel zitten om met overzichtelijke doelen weer energie en plezier in het leven te krijgen.

De coachinggesprekken hebben als doel een proces op gang te brengen waarbij de gecoachte meer inzicht krijgt in zichzelf en wat hem beweegt. Hierdoor kan zijn zelfbewustzijn groter worden, waardoor hij zijn sterke kanten beter gaat zien. Dieper liggende wensen kunnen aan de oppervlakte komen. Maar ook emotionele valkuilen, zich herhalende gedragspatronen en vicieuze cirkels bij interacties met anderen kunnen aan bod komen. De gecoachte kan leren hier beter mee om te gaan.

Bij counseling gaat het vooral om:

  • het afstand nemen van gevoelens en zien waar ze vandaan komen;
  • het aanpassen van gedachtepatronen;
  • het op waarde schatten van de eigen kwaliteiten;
  • centreren en het hervinden van het zelf.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.