Coaching

Elke topatleet heeft een professionele coach. En professionele managers?

Ongetwijfeld voelen zij ook soms de behoefte aan ondersteuning om hoogstaande prestaties te leveren. Want werken is voor veel mensen een soort topsport geworden waarin flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker worden.
 

Een coach kan de gecoachte stimuleren om talenten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie. Een coach versnelt het leerproces en haalt het beste uit een persoon of uit een groep.

Een coach kan de gecoachte ook bewust maken van de grenzen van zijn mogelijkheden. In dat geval wordt duidelijk wat er níet in zit. Een coach kan op die manier voorkomen dat de gecoachte het slachtoffer wordt van het Peter Principle.
 

Coaching vertrekt van inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteiten en in mogelijk in belemmerende denkpatronen, gevoelens of gedragingen.

Vervolgens gaat het erom een duidelijk beeld te krijgen van de te bereiken doelen. De ervaring leert dat, hoe meer specifiek we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we bereiken wat we willen bereiken.

De uiteindelijke resultaten van coachingstrajecten hangen sterk af van de mate waarin de gecoachte verantwoordelijkheid neemt voor werk en leven. Dit speelt met name een belangrijke rol wanneer het gaat om de integratie van het geleerde in de werksituatie. Daarnaast is de attitude van de directe omgeving ten aanzien van individuele leerprocessen van grote invloed op de mate van integratie.
Om deze redenen besteden we bij ieder coachingstraject zowel aandacht aan het nemen van individuele verantwoordelijkheid, als aan het afstemmingsproces met de directe werkomgeving.
 

Bij coachingstrajecten doorlopen we volgende fasen:

  • Doelbepaling: vaststellen van de te bereiken doelen en prognose van de te verwachte tijdsinvestering.
  • Verkenning: inventarisatie van situaties die aanleiding hebben gegeven tot de vraagstelling.
  • Strategie: ontwikkelen van inzichten en gedragsstrategieën.
  • Implementatie: uitvoeren van de strategieën.
  • Integratie: integreren van het geleerde in de werkomgeving.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.