Opleiding

Poneren dat een organisatie zonder competente medewerkers veel van haar slagkracht zou verliezen, is een open deur intrappen. Permanente opleiding is daarom een absolute noodzaak.
 

Wij ondersteunen u daarbij graag.
 

Samen met u gaan wij na welke de precieze opleidingsbehoeften zijn en welke aanpak de beste resultaten oplevert.
 

Wij geven de voorkeur aan een praktische aanpak van de onderwerpen waarbij het verwerven van vaardigheden centraal staat. Daarbij kiezen we voor de methode van het gestructureerd zelfontdekkend leren. Inzichtelijke elementen bouwen we op een interactieve manier op. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de eigen ervaring en vragen van de deelnemers. Theoretische input wordt afgewisseld met kennis- en ervaringsuitwisseling, het delen van best practices, reflectie en groepsdiscussies.

Om vaardigheden te verkrijgen formuleren we eerst een aantal vuistregels. Ongeveer de helft van de tijd voorzien voor de opleiding besteden we dan aan aan het inoefenen van de vaardigheden. Daarbij werken we rond de eigen context en de eigen praktijk van de deelnemers. Feedback op de oefening vertrekt vanuit de bekrachtiging van de geslaagde elementen om tot suggesties te komen voor de te verbeteren punten.

De deelnemers krijgen een syllabus die achteraf ook dienst kan doen als naslagwerk.
 

Om het effect van de training te maximaliseren, vragen we op het einde van de opleiding aan de deelnemers om een persoonlijk actieplan op te maken. Dit actieplan vergemakkelijkt de transfer van het geleerde naar de praktijk. Om de vorderingen van de deelnemers op te volgen, voorzien we bij voorkeur een aantal coachingssessies en een terugkomdag. Deze staat in het teken van de praktijkervaringen die de deelnemers hebben opgedaan en de daaraan verbonden vragen en problemen.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.