Career Centers


Is de huidige functie is niet langer een uitdaging voor uw medewerker omdat zijn talent niet voldoende aangeboord wordt? Verdwijnen of veranderen specifieke functies door overnames, herstructureringen of een nieuwe oriëntering van uw bedrijfsactiviteiten?
 

In dergelijke gevallen kan een career center u helpen het menselijk potentieel optimaal in te zetten.
 

In een career center bieden we op basis van een grondige analyse gericht carrièreadvies aan. We starten met te bepalen in welke professionele context iemand het best zal functioneren door de persoonlijkheid, het leervermogen, de drijfveren en de ambities van de deelnemer in te kaart brengen. Op basis daarvan peilen we in een specifiek screeningsprogramma bestaande uit simulatie-oefeningen en een gedragsgericht interview naar de competenties die aansluiten op die context.
 

De resultaten van het volledige career center worden gebundeld in een rapport met daarin een competentiebalans: een overzicht van de sterktes van de medewerker en van het te ontwikkelen potentieel.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.