Development Centers


Wilt u weten welk potentieel in de organisatie aanwezig is? Wilt u uw medewerkers verder laten groeien?
 

Ontwikkeling start bij het in kaart brengen van de sterktes en leerpunten van de betrokkenen. Performa ondersteunt u daarbij met behulp van een development center.
 

Het development center signaleert ontwikkel- en aandachtspunten voor het persoonlijke ontwikkelingsplan van de medewerker. Die krijgt zicht op zijn sterk en minder sterk ontwikkelde competenties voor een specifieke functie of rol, en een advies over hoe hij zich verder in die functie of rol kan ontwikkelen.
 

Om te bepalen naar welke competenties er via het development center gepeild moet worden, definiëren we samen met u een referentieprofiel. Dat profiel hoort bij een welbepaalde functie, een zeker functieniveau of een rol in de organisatie die uw medewerker binnen geruime tijd zou kunnen invullen.
 

De eerste stap van een development center is erop gericht uw medewerker een inzicht te geven in het doel van het development center en het traject waar het deel van uitmaakt.
 

In het development center maken we, net als in een assesment center, gebruik van simulaties, vragenlijsten en een interview. Op die manier worden troeven en leerpunten in kaart gebracht. Daarnaast staan we stil bij de loopbaanverwachtingen, de motivatie en de ambitie van de deelnemer.
 

In het rapport krijgt u een oplijsting van de sterktes en leerpunten en een indicatie voor welke competenties er ontwikkelingsinspanningen nodig zijn. Dit rapport is een uitstekende basis voor feedback. 

Feedback aan de betrokken medewerker is essentieel. Het vormt de basis voor een (h)erkenning van de leerpunten en zelfinzicht en een uitnodiging om zelf de motor te zijn van verdere ontwikkeling.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.