Team

Annick Vanhove is sociaal pedagoog van opleiding en startte haar loopbaan als onderzoeker aan de KULeuven. In 1993 richtte ze het Vlaams Overleg Bewonersbelangen op, de koepel van huurdersbonden en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. Onder haar leiding groeide deze organisatie  én het werkveld uit tot een sterke speler op de welzijns- en huisvestingsmarkt. In 2001 maakte ze de overstap naar de communicatiesector waar ze aan de slag gaat als eerste coördinator van Kortom, de Vlaamse Vereniging voor Overheidscommunicatie. Sinds 2003 werkt ze als consultant-onderzoeker  communicatie bij Memori, een onderzoekscentrum van Lessius Mechelen.  Zij bouwt hier een ruime ervaring op met communicatieaudits en communicatieplanning bij overheden en nonprofitorganisaties.  Interne communicatie en social marketing zijn haar stokpaardjes.

In 2009 verminderde Annick haar opdracht bij de hogeschool om tijd vrij te maken voor haar eerste liefde: vormingswerk met volwassenen. Als zelfstandig trainer geeft ze diverse communicatietrainingen. Ze coacht leidinggevenden en teams in ontwikkeling.

Bij dit alles is ze bijzonder geïnteresseerd in on-going ontwikkelingsprocessen bij individuen en groepen. Haar uitgangspunt is dat een individu zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes en gedrag en dat elkeen getalenteerd is en vele mogelijkheden heeft. Door met openheid en zonder vooroordeel te luisteren schept Annick  een aangename en vertrouwelijke sfeer waarbinnen  individuen en groepen uitgenodigd worden tot reflectie en zelfexploratie, tot het benutten van eigen kwaliteiten en het verleggen van grenzen, tot het leren van en met elkaar.

Haar ruime ervaring als coördinator en bestuurder van diverse nonprofitorganisaties, haar expertise als communicatieconsultant en de opleidingen Professionele Coach (Coaching & Co) en Transactionele Analyse (Cirkels) bieden haar hiervoor een stevige basis.

20160127

Na zijn opleiding in Human Resources bouwde Hubert Vanroy vanaf 1976 zijn loopbaan uit als verantwoordelijke personeelszaken in verschillende grote ondernemingen. Hij bouwde ook ervaring op als Operations Manager voor de uitbating van Belgische en Duitse hotels en restaurants. In 1996 keerde Hubert terug naar zijn eerste liefde: Human Resources. Hij werkte als Adviseur Personeelsbeleid, HR Manager en HR Director.

Sinds 2007 werkt hij voltijds als trainer-consultant voor het begeleiden en adviseren van mensen en organisaties. Zijn ervaring in HR en operations leverden hem een degelijk inzicht in de belangen, de menselijke aspecten en ook de beperkingen voor mensen in bedrijven en organisaties. Hij is vertrouwd met Transactionele Analyse, Process Communication Model, NLP, MBTI, RET, de Belbin teamrollen enz. Hij werkt echter bij voorkeur evidence based op basis van de Big Five persoonlijkheidsdimensies, het interpersoonlijk circumplex, de Zelf-Determinatie Theorie en de inzichten van de cognitieve gedragstherapie.

Hubert faciliteert programma’s inzake persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en managementvaardigheden. Daarnaast verzorgt hij assessment centers en verleent hij advies over de opzet en praktische uitwerking van het HR beleid in bedrijven en organisaties.

Thea Bombeek studeerde Maatschappelijk Werk, Kunstgeschiedenis en behaalde een Master in Human Resources Management. Tot 2004 was ze professioneel actief in de financiële sector. Na een jarenlange commerciële functie, deed ze er als projectcoördinator Marketingcommunicatie en Communication manager ruime ervaring op in interne en externe communicatie. Later werd ze ook Company Coach en Verantwoordelijke Opleiding en Vorming bij één van de big 4.

Thea geeft trainingen rond sociale vaardigheden, zoals leidinggeven, coaching, conflicthantering en onderhandelen. Ze is gecertificeerd in MBTI en als Professional Certified Coach door de Internationale Coach Federatie (ICF). Ze verwierf ook een erkenning als coach en cursusbegeleider door PRH International (Persoonlijkheid en Relaties).

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.