Competenties

Performa is ervan overtuigd dat competentiemanagement een adequaat instrument is om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Het biedt een antwoord op uitdagingen zoals:

  • de aanwervingsproblematiek;
  • het inzetten van de juiste mens op de juiste plaats;
  • het mee laten evolueren van werknemers;
  • het behouden van waardevolle werknemers;
  • het voorbereiden van een organisatie op veranderingen.

Competentiemanagement draait rond het erkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties van werknemers in functie van zowel bedrijfsdoelen als persoonlijke wensen en ambities. 
 

Competenties zijn samenhangende clusters van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die ten grondslag liggen aan een effectief gedrag in een functie. Competenties worden beschreven in observeerbaar gedrag (bijvoorbeeld, ‘bewaakt de tijd in discussies’).
 

Als onderdeel van het HRM-beleid worden competenties vastgesteld. Welke functies zijn er binnen de organisatie en wat is er nodig om goed te functioneren binnen deze functies? Zijn er competenties die voor iedereen in de organisatie onmisbaar zijn?
 

Competenties zijn de basis voor het vaststellen van het gewenste profiel. De hieraan gekoppelde gedragsindicatoren of operationalisaties maken de competenties meetbaar. Zo wordt vastgesteld waaraan moet worden voldaan en in hoeverre de medewerker daaraan voldoet of zich moet ontwikkelen.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.