Teamcoaching


Teamcoaching is een specifieke manier van coaching: niet een individu maar een team binnen de organisatie wordt gecoacht. Teamcoaching heeft tot doel de effectiviteit van teams te verhogen. Daarbij komen de individuele teamleden aan bod, maar ook de onderlinge samenwerking en interactie. Wij werken daarbij vanuit het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry en vanuit dat van Lencioni.

In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

De programmastructuur is zeer flexibel. Het aantal coachingsessies kan in overleg bepaald worden. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een bijeenkomst met het team. In zo’n bijeenkomst bepalen we met het team wat duur en inhoud van de coachingssessies zal zijn.

Vaak gaan teamcoachingtrajecten samen met individuele coachinggesprekken van de teamleden.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.