10 Tips om meer geduld aan de dag te leggen

Nogal wat mensen zijn er eigenlijk trots op dat ze ongeduldig zijn. Ze zien het als een teken van gedrevenheid en resultaatgerichtheid. En als de resultaten achterblijven of als iemand er de kantjes af loopt, kan dat kloppen. In de meeste gevallen is ongeduld echter een teken van een ander probleem en heeft het negatieve consequenties. Het leidt tot overmanaging, het opdringen van de eigen oplossingen, gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en micromanagement. Het heeft ook voor gevolg dat mensen je gaan schuwen omwille van je intolerantie.Tips

 

1. Blijf beleefd

Ongeduldige mensen vallen anderen in de rede en maken de zinnen van hun gesprekspartners af als die een beetje aarzelen. Ze vragen mensen om op te schieten, om een aantal dia’s over te slaan, om ter zake te komen en af te ronden. Die manier van doen irriteert, intimideert, demotiveert en frustreert anderen en ze leidt tot miscommunicatie en beschadigde relaties. Het maakt dat mensen zich onrechtvaardig behandeld en vernederd voelen. En dat allemaal om enkele minuten tijd te besparen. Vertraag je gemiddelde reactie- of onderbrekingstijd met vijf seconden per maand tot het probleem van de baan is. Leer je te beheersen en je in te houden. Nogal wat mensen vallen over hun woorden als ze met ongeduldige mensen te maken krijgen. Ze proberen alles gezegd te krijgen vooraleer ze onderbroken worden.

 

2. Beheers je non-verbaal gedrag

Ongeduldige mensen laten hun ongeduld niet alleen verbaal maar ook non-verbaal blijken. Ze fronsen hun wenkbrauwen, ze zitten te wiebelen, ze trommelen met hun vingers en ze kijken boos. Vraag anderen die je vertrouwt welke signalen jij geeft als je ongeduldig bent. En leer ze af.

 

3. Mik op lange termijn voordelen

Ongeduldige mensen willen het NU. Ze kunnen niet wachten. Als de dingen voor hen niet snel genoeg gaan, reageren ze emotioneel. Hun ongeduld mondt dan uit in gebrek aan zelfbeheersing. Lees “10 Tips om gemakkelijker je zelfbeheersing te bewaren” om daar iets aan te doen.

 

4. Weet welk vlees je in de kuip hebt

Wellicht roepen sommige mensen gemakkelijker je ongeduld op dan anderen. Welke mensen zijn dat? Wat doen ze precies dat je ongeduldig maakt. Gaat het om hun tempo? Hun manier van praten? Hun denkproces? Hun accent? Misschien gaat het om mensen waarmee je niet kunt opschieten, om mensen die zeuren en klagen, of om mensen die telkens terugkomen op iets waar je al nee op gezegd hebt. Bereid je mentaal voor en pas enkele kalmeringstechnieken toe als je mensen gaat ontmoeten die je ongeduld uitlokken. Probeer je in te leven in hun standpunt zonder een oordeel uit te spreken – dat kun je later nog altijd. En houd hun aandacht gericht op de punten of de kwesties die op tafel liggen. Vat regelmatig samen en maak je standpunt duidelijk. Probeer hen op een voorzichtige manier en zonder hen te bruuskeren, te leren hoe ze de volgende keer efficiënter kunnen zijn.

 

5. Vermijd arrogantie

Getalenteerde en competente mensen en mensen die veel succes hebben, krijgen minder feedback en zij blijven voortrollen en anderen omver rollen tot hun carrière in het slop geraakt. Als je arrogant bent, als je de inspanningen en de prestaties van anderen minimaliseert, moet je twee keer zoveel inspanning leveren om naar anderen te luisteren en te achterhalen hoe zij de zaken beleven alvorens te reageren. Je dient niet alles te accepteren en het overal mee eens te zijn, maar luister en zorg dat je hen begrepen hebt vooraleer te reageren. Beheers je “Wat IK wil/denk”-houding  en vraag je af: ”Wat bedoelen ze; waarom reageren ze zo?”

 

6. Verhoog je openheid en je toegankelijkheid

Ongeduldige mensen krijgen minder informatie dan geduldige luisteraars. Terwijl anderen iets hadden zien aankomen, worden zij erdoor overvallen. De meeste mensen vertellen niet te veel aan ongeduldige mensen. Dat is te pijnlijk of te lastig. Ze verzwijgen hun voorgevoelens, hun veronderstellingen en hun vermoedens. Je loopt daardoor het risico van buiten het informatiecircuit te vallen en informatie te missen die belangrijk is om adequaat te werken. Geef niet onmiddellijk je mening op informele informatie. Luister er gewoon naar. Stel enkele vragen en geef aan dat je het gehoord en begrepen hebt. Je kunt later nog altijd op de kwestie terug komen

 

7. Houd je in

Ongeduldige mensen komen veel te snel met hun antwoord, hun conclusie en hun oplossing. De anderen hebben misschien nog niet begrepen waar het probleem zit. Te snel met oplossingen komen, irriteert je medewerkers en maakt hen te afhankelijk. Als je je denkproces niet duidelijk maakt en hen niet leert hoe je zo snel tot een oplossing komt, zullen ze dat zelf nooit kunnen. Neem de tijd om het probleem goed te definiëren. Gooi niet zomaar een oplossing op tafel. Brainstorm over de vragen die beantwoord moeten worden om de kwestie op te lossen. Vraag je medewerkers de zaak een dagje te overdenken en met mogelijke oplossingen te komen. Stel je op als een coach en niet als een dictator van oplossingen.

 

8. Spreek af hoe je opdrachten opvolgt

Ongeduldige mensen controleren veel. “Hoe schiet het op?” “Wanneer is het gedaan?” “Laat eens zien hoe ver je al staat.” Dat verstoort het werkproces en zorgt voor tijdverlies. Als je iemand een taak geeft of een project toevertrouwt, spreek dan ook af hoe en wanneer je de vooruitgang zult opvolgen. Je kunt ook percentages afspreken. “Kom hier bij mij op terug als je ongeveer 25% afgewerkt hebt. Dan kunnen we tussentijds bijsturen. En doe dat ook als je 75% afgewerkt hebt. Dan kunnen we de finale bijsturing doen.” Laat het aan hen over hoe ze de taak zullen aanpakken. En houd je aan de afgesproken opvolgingsafspraken.

 

9. vertrouw niet alleen op jezelf

Kijk meer naar oplossingen die anderen voorstellen. Lok discussie uit en sta positief tegenover meningsverschillen. Nodig mensen uit om met andere ideeën te komen. Het helpt dikwijls om problemen en kwesties aan iemand toe te wijzen zonder ze eerst zelf te overdenken. Vraag mensen enkele weken vooraleer je dient te beslissen om zich in de kwestie te verdiepen en daarover te rapporteren twee dagen voor de beslissing moet vallen. Op die manier heb je zelf nog geen oplossingen. Het motiveert mensen en zorgt dat je minder ongeduldig lijkt.

 

10. Geef mensen de kans om te leren

Je ongeduld heeft voor gevolgd dat anderen zich minder kunnen ontwikkelen. Leren en zich ontwikkelen vraagt tijd. Op korte termijn werken en taken kort opvolgen staat daar haaks op. Geef mensen uitdagende opdrachten. Moedig hen aan om te leren. En zorg voor feedback in de loop van het leerproces.

Online Scan
Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen
‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching
Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.